Artikels

Lees hier (in pdf's) artikels die door of over Edgard Eeckman werden geschreven.

Klik op de foto om het volledige artikel te lezen.
Onze identiteit is geld waard

De afgeleiden van de digitale wereld lijken in onze West-Europese samenlevingen ‘commodities’ te zijn geworden, producten zoals vele andere. Mobiele apparaten en apps worden gekocht zoals je een cd koopt of een video huurt. Ze hebben zich genesteld in ons dagelijks leven en gedrag en zijn vanzelfsprekend geworden. Het is net díé vanzelfsprekendheid die Katleen Gabriels, doctor in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (VUB), in vraag stelt in dit boek. Ze maakt er immers een punt van dat technologie niet waardevrij is en dat we moeten durven stil te staan bij de consequenties van de digitale technologie op onze levens.

Recensie verschenen in Het Vrije Woord - Juni 2017

'Mijn mama verhuist naar een eiland'

Als woordvoerder van het UZ Brussel kan Edgard Eeckman (59) het goed uitleggen. Maar ook als het over zijn zieke moeder gaat, moet hij niet naar woorden zoeken. Dan vertelt Edgard met kleurrijke beeldspraak over de bodemloze zeeën waarmee de ziekte van Alzheimer een afstand creëert tussen hem en haar. In een lied bezingt hij hoe hij zijn moeder helpt haar koffers te dragen naar dat afgelegen eiland - enkele reis.

Artikel verschenen in Maczima september 2016

Patient empowerment: De tango dans je met zijn tweeën 

De aanwezigheidslijst voor de initiatieavond lt takes 2 to tango oogde divers, maar zo bont was het allegaartje niet. Huisartsen , patiënten, psychologen, apothekers , kinesitherapeuten, verpleegkundigen, diabeteseducatoren , studenten ,.": allemaal zakten ze vorige week af naar Gent om er iets op te steken over zorgcommunicatie en die almaar terugkerende term, patient empowerment . Een gedeelde interesse die toont dat de voedingsbodem voor een vernieuwde zorgverstrekker-patiëntverhouding aan vruchtbaarheid wint.

Artikel verschenen in Artsenkrant 24-10-2014 

'Patient empowerment’ Wat wil de patiënt?

18 april is de Europese Dag van de Patiëntenrechten. We begonnen een wandeling op de 6de verdieping van het hospitalisatiegebouw en vroegen aan toevallig gekozen mensen hoe het is om patiënt te zijn. Sommigen voelden zich niet goed genoeg voor een babbel, anderen wilden niet op een foto. Bleven over: 5 mannen tussen 50 en 68. 5 eerlijke getuigenissen en een uitstekende aanleiding om het over ‘patient empowerment’ te hebben.

Artikel verschenen in UZegt april 2014
'Arts-patiënt: een 'werk'-relatie

Voor personen met MS is de arts nooit ver weg. Een themanummer over het dagelijks leven dat voorbijgaat aan die realiteit is niet volledig. Vandaar ook deze bijdrage, een interview met Edgard Eeckman, de lezers van MS­ Link.niet onbekend want in 2012 een jaar lang de columnist van ons ledenblad. In MS-Link 2012/4 lanceerde hij een mternetbevraging als eerste deel van zijn doctoraatsonderzoek over de arts-patiëntrelatie. Daarom is hij de aangewezen persoon om dieper in te gaan op deze thematiek. Een greep uit het gesprek.

Artikel verschenen in MS-Link sept-nov 2013 

Patiëntenrechten: OK, maar mét wederzijds respect

Toen de Amerikaanse socioloog Talcott Parsons in 1951 het sociaal systeem analyseerde (Parsons, 1951), nam hij de relatie arts-patiënt als case. Van sommigen kreeg hij het verwijt dat hij in zijn concept de pati.nt als te passief opvoerde. In elk geval beschreef hij een wederzijds verwachtingspatroon en een aspect daarvan noemde hij de verplichting van de patiënt om bij ziekte technisch competente hulp in te roepen, in casu hulp van de arts, en met deze samen te werken in een proces om beter te worden. Daarmee legde Parsons het accent op het feit dat het medisch behandelingsproces pas vruchten afwerpt als zowel de arts als de patiënt zich erin engageren.

Opinie verschenen in Artsenkrant 26-4-2013 
'Patiënten hebben rechten... en plichten

Dat de wet op de patiëntenrechten bestaat, is een goede zaak en het is belangrijk dat zowel de patiënten als de zorgverstrekkers haar kennen. Ze mag er echter niet toe leiden dat het accent in de relatie met de zorgverstrekkers eenzijdig op de rechten van de patiënt gaat liggen. Want dat zou wel eens in het nadeel van de patiënt kunnen spelen. Hoezo?

Artikel verschenen in Antenne 2013 


'Internet niet afhouden maar omhelzen'

Steeds meer mensen gaan online op zoek naar gezondheidsinfo en nemen die ook - al dan niet letterlijk - mee naar hun
huisarts. Voor artsen geen reden om zich zorgen te maken, vertelt Edgard Eeckman (UZ Brussel) tijdens een sneakpreview op zijn doctoraat. Integendeel, door het gebruik van internet te integreren kunnen artsen hun patiënten nauwer betrekken bij het behandelingsproces.

Artikel verschenen in Artsenkrant 19-3-2013 


Communicatie arts-patiënt beïnvloedt het internetgedrag

In zijn rapport ‘The social life of Health Information, 2011’ stelde het Pew Research Center vast dat artsen, verpleegkundigen en andere ‘health professionals’ voor de meeste Ameri-kanen nog steeds de eerste keuze zijn wanneer ze gezondheidszorgen nodig hebben. Van de 3001 respondenten, die tussen augustus en september 2010 werden geraadpleegd, heeft 74% toegang tot het internet. Daarvan heeft 80% online informatie opgezocht over uit-eenlopende gezondheidsonderwerpen. 

Artikel verschenen in mUZe Juni 2011